> Home > Over CinéBib

Over CinéBib

Wat is CinéBib?

CinéBib is een project uitgewerkt door vzw MOOOV in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen.

CinéBib - een filmselectie door MOOOV - wil de West- en Oost- Vlaamse bibliotheekbezoekers en -medewerkers meer voeling laten krijgen met een ander filmcircuit en wenst een alternatief te bieden voor het gemakkelijk toegankelijk en overwegend commerciële filmaanbod.

Wat biedt CinéBib aan?

CinéBib heeft een aanbod voor de West- en Oost-Vlaamse bibliotheekbezoeker en voor de bibliotheekmedewerker.

Voor de bibliotheekbezoeker vertaalt zich dit in driemaandelijks wisselende dvd-wisselcollecties, bestaande uit 20 films, én de gratis CinéBib-brochure die meer achtergrond biedt bij de geselecteerde films.
Voor het samenstellen van onze collecties doen we een beroep op de expertise van Cinema Novo, op filmspecialisten en soms op de deskundigheid van andere culturele organisaties.
De verschillende dvd-collecties en brochures zijn te bekijken op onze website.

Een dvd is gratis ontleenbaar voor 1 week.
In de bibliotheek vind je al ons materiaal in de CinéBib-display.
Hou daarom in jouw bibliotheek zeker even halt bij onze display!

Bibliotheekmedewerkers hebben eveneens baat bij de wisselcollecties en brochures. Bovendien kunnen ze professionele vormingen bijwonen en worden ze door Cinema Novo begeleid bij hun dvd-collectievorming.